Gábor Németh: Jsi Žid?
– MaďarskoProzaik, scenárista, redaktor, vysokoškolský pedagog, narozen 1956.  Na Univerzitě divadelních a filmových umění v Budapešti vyučuje dramaturgii, scenáristiku a tvůrčí psaní. Ve svém nejznámějším románu Zsidó vagy? (Jsi žid?) vykresluje základní zkušenost cizoty, jedná se zároveň o autobiografii i autobiografickou fikci. „Pocit cizoty je pro člověka pekelný proto, že v sobě hledá chybu, hřích, provinění, kterých se dopustil tím, že prožívá pocit cizoty. Vždyť v dobrém světě se zlo cítí jako něco cizího. (…) Moje tušení o vlastním židovství pocházelo z mé vlastní duše. A já jsem žid pouze v tom smyslu, že jsem se v nejcitlivějším období svého života za žida považoval.“ Némethův román Egy mormota nyara (Léto jednoho sviště) je roadmovie překlenující Evropu. Vypravěčem je lokační skaut, který hledá vhodná místa k natáčení filmu s postavou Lorda Byrona. Během cesty vede monolog adresovaný svému synovi, vstupují do něj reálné kulisy: migrační krize, extrémní islamismus a romská otázka. Formou vypravěčova deníku a dopisů se autor zamýšlí také nad nesdělitelností literatury a koncem umění vůbec.