László Márton: Mazané věty
– MaďarskoProzaik, dramatik, překladatel, narozen 1959. Vystudoval na univerzitě ELTE v Budapešti maďarštinu, němčinu a sociologii. V letech 1984–89 pracoval jako redaktor nakladatelství Helikon. Od roku 1990 je spisovatelem na volné noze. Svoji první knihu, sbírku novel Nagy-budapesti Rém-üldözés (Velko-budapešťské Příšero-pronásledování), vydal v roce 1984, a po ní následovalo pětadvacet rozličných děl: romány, povídky, dramata, eseje. Z historické tématiky je třeba zmínit románový cyklus Testvériség (Bratrství, 2001–2003), jenž pomocí románové fikce propojuje období turecké expanze v Uhrách s kulturní pamětí doby baroka. Márton překládá klasiky německy psané literatury, roku 2015 vydal nový překlad Fausta. V románu Két obeliszk (Dva obelisky, 2018) zachycuje vztah rakouské baronky „Sidonie N.“ a vídeňského novináře „Karla K.“. První polovina děje se odehrává v českých Janovicích a na Konopišti. „V románu jsou vzpomínány obě pekelné války 20. století i Valpuržina noc. Nepopisuje však válečné události, ale jejich precedenty. Jako kdyby autora zaměstnávalo především to, co je třeba k tomu, aby se z davu stal nadšený stoupenec násilí,“ napsal Edit Domján.