Krisztina Tóth: Sebe píšu
– MaďarskoNarozena 1967, básnířka, spisovatelka, překladatelka, autorka knih pro děti. Původně studovala sochařství, teprve později se dala na literaturu. Úžasným životním zážitkem během univerzitních studií byli dva roky v Paříži. Nyní žije v Budapešti. Překládá francouzskou poezii, vyučuje kreativní psaní. Vydala deset básnických a osm prozaických knížek. Její díla byla přeložena do více než patnácti jazyků, v češtině vyšla sbírka povídek Čárový kód (Fra, 2011), román Akvárium (Fra, 2014) a nová pohádková knížka Dívka, která nemluvila (Baobab, 2018). První sbírka novel Čárový kód (Vonalkód, 2006) oživuje prostřednictvím velmi osobních až nejosobnějších příběhů sedmdesátá léta. Postavy jejího prvního románu Akvárium z roku 2013 živoří svůj krušný život koncem čtyřicátých let na zchátralé pavlači s opadající omítkou, omámení pachem polévek, zdrcení bídou, kterou tuší za patami, a jsou tak nějak vzdálení od bytí, které považujeme za normální. Autorka s vynikajícím citem propojuje naturalismus, ironii a černý humor. V dětské literatuře na sebe upozornila tvorbou s nezvyklou tematikou, kdy zatraceně tabuisovaná témata zpracovává s humorným tónem a sobě vlastní lehkostí.